Cristina Mihaela Pop

Cristina-Mihaela Pop este absolventă a facultăţilor de Litere şi Business, având, de asemenea, studii post-universitare de nivel master în domeniile American Studies, Hotel Management şi, nu în ultimul rând, Business Administration. Cu o experiența profesională de 20 de ani, atât in domeniul universitar, cât şi în cel al pieței private, ea acoperă o plajă de expertiză în domeniul comunicării de business şi al business developmentului.

Buna cunoaștere atât a mediului academic, cât si a celui de business, îi oferă posibilitatea înţelegerii legăturii organice dintre acestea şi posibilitatea de a oferi consultanţă în domeniile sale de expertiză. Este autoare a unor cărți având subiecte din domeniul comunicării în afaceri şi managementului afacerilor, precum şi a numeroase articole publicate în reviste de specialitate româneşti şi internaţionale, dar şi în presa economică din ţară.

Numeroasele diplome şi certificări obţinute prin participarea la diverse seminarii şi cursuri de calificare, perfecţionare şi specializare, dovedesc interesul ei pentru educație continuă şi cercetare, şi dorința de a fi mereu la curent cu noutăţile în domeniu. Experienţa ei profesională acoperă experienţa didactică universitară de aproape 10 ani, la o facultate prestigioasă din domeniul economic, dar şi relaţia directă cu domeniul afacerilor, în poziţii de director de dezvoltare (business development).

Experiența acumulată în programe şi proiecte europene include printre altele: consultanţa în domeniul formării profesionale a adultului, elaborarea de măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă, elaborarea de standarde ocupaţionale validate de către CNFPA, introducerea de calificări în Nomenclatorul calificărilor, introducerea de ocupaţii în COR, managementul calităţii, elaborarea de planuri de afaceri în vederea dezvoltării unor proiecte imobiliare de amploare, sau în vederea implementării unor francize, şi nu în ultimul rând gestionarea unui proiect ecologic cu finanţare europeană în valoare de 11 milioane de euro.

Relevante sunt şi relaţia sa foarte bună cu presa economică, şi excelenta capacitate de reprezentare (PR) sau de organizare de eveniment, dovedite în numeroase ocazii. Un plus îl reprezintă buna cunoaştere a mai multor limbi de circulaţie internaţională, între care limba engleza la nivel de expert profesional. Aptitudinilor profesionale li se adaugă cele personale, cum ar fi: dinamism, capacitate de inovare şi organizare, atitudine pro-activă, abilităţi de comunicare, sociabilitate, empatie, capacitate de efort prelungit, tenacitate si spirit de echipă.

This post is also available in Engleză